Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Urbariátu

Vážená pani/pán, srdečne Vás pozývame na XXX. valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, ktoré sa uskutoční 30.4.2023 (nedeľa) o 14.00 hodine v kinosále Kultúrneho domu obce Hranovnica. Program: Prezentácia účastníkov od 12.30 do 14.00 hod. Otvorenie, voľba predsedajúceho. Schválenie programu, voľba mandátovej a návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice. Výročná správa …

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Urbariátu Čítajte viac »