Vyplácanie podielov zo zisku Urbariátu

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, oznamuje svojím členom, že od 16.5.2024 začína vyplácať podiely zo zisku. Podiely sa budú vyplácať každý týždeň, a to v utorok od 8.00 do 11.00 hod. a v stredu od 13.00 do 15.00 hod. Prosíme členov Urbariátu o dodržanie termínu určeného na výplatu podielov.