Výsledky volieb predsedu a členov výboru pozemkového spoločenstva

Výpis z uznesenia volebnej komisie XXXI. Valného zhromaždenia Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, SNP 86/44, 059 16 Hranovnica, zo dňa 14. apríla 2024: Predsedom pozemkového spoločenstva sa stáva: Šavel Tomáš, Rovná 21, 059 16 Hranovnica Členmi výboru pozemkového spoločenstva sa stávajú: Fedor Miloslav, Sládkovičova 454, 059 16 Hranovnica Valluš Martin, Rovná 14, 059 16 Hranovnica Palguta …

Výsledky volieb predsedu a členov výboru pozemkového spoločenstva Čítajte viac »