Pozvánka na XXXI. valné zhromaždenie Urbariátu

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hranovnica srdečne pozýva členov spoločenstva na XXXI. valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, ktoré sa uskutoční v kinosále Kultúrneho domu obce Hranovnica 14.4.2024 (nedeľa) o 14.00 hod. Program: Prezentácia účastníkov od 12.30 do 14.00 hod. Otvorenie, voľba predsedajúceho. Schválenie programu, voľba mandátovej a návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice. Výročná správa …

Pozvánka na XXXI. valné zhromaždenie Urbariátu Čítajte viac »