Vyplácanie podielov zo zisku Urbariátu

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hranovnica oznamuje svojim členom, že začína vyplácať podiely zo zisku. Podiely sa budú vyplácať každý týždeň v utorok od 8.00 do 11.00 hod a v stredu od 13.00 do 15.00 hod. Prosíme členov Urbariátu o dodržanie termínu určeného na výplatu podielov