Orgány pozemkového spoločenstva

Výbor urbariátu:

predseda: Tomáš Šavel
podpredseda: Miloš Fedor
tajomník: Mária Malatinová
členovia:

  • Ing. Ján Roth
  • Martin Valluš
  • Štefan Orolín
  • Martin Urban
  • František Šavel
  • Martin Palguta

Dozorná rada:

predseda: Dušan Slavkovský
členovia:

  • Vladimír Malatin
  • Alena Rothová