Dokumenty

 

Zápisnica z XXIX. Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Hranovnica: